מדיניות החזרת מוצרים וביטול הזמנה

1. רוכש המבקש לבטל הזמנה יודיע על כך בטלפון 03-9672444, ובנוסף ישלח הודעה בכתב באמצעות פקס או דוא”ל אשר פרטיהם מצויים בדף “צור קשר” באתר החברה

2. במידה וההזמנה בוטלה עד כ- 30 דקות מרגע קליטתה באתר, יזוכה הלקוח במלוא הסכום ששילם בעבורה, כולל דמי המשלוח (אם היו כאלה)

3. אם תתקבל הודעת ביטול הזמנה לאחר 20 דקות מרגע קליטתה באתר, במידה וההזמנה הוכנה על ידי החברה אך לא נשלחה ליעדה יחוייב המזמין בתשלום של כ- 30% מסכום ההזמנה, לא כולל דמי המשלוח בעבורה (אם היו כאלה)
במידה וההזמנה נשלחה ליעדה על ידי החברה ו/או מי מטעמה יחוייב המזמין במלוא גובה ההזמנה כולל דמי המשלוח בעבורה.

4. במידה ותתקבל הודעת ביטול הזמנה לאחר כ- 30 דקות מרגע קליטתה באתר, וההזמנה לא הוכנה על ידי החברה יזוכה המזמין במלוא סכום ההזמנה כולל דמי המשלוח (אם היו כאלה).

4. מדיניות ביטולי עסקה יהיו על פי חוק הגנת הצרכן 1981.

לתקנון המלא לחצו כאן