תקנון החנות

 1. פרחים תמר אתר האינטרנט ‘האתר’ מנהל ומפעיל חנות וירטואלית לציבור המשתמשים ברשת האינטרנט ברחבי העולם – באמצעותו ניתן להזמין ולשגר ליושבים בישראל ובעולם – עד למקום מושבו -להלן – ‘מקבל המוצר’- פרחים, זרי פרחים, סידורי פרחים, אגרטלים, זרים מתוקים ועוד. מפרט לגבי כל מוצר ומוצר נמצא באתר וכלולים בו תאור מפורט של המוצר.
 2. כדי להזמין מוצרים באתר עליך להזין בעמוד “עגלת הקניות”, או למסור טלפונית, את כל הפרטים הנדרשים כך למשל ביחס למזמין המוצר, מקבל המוצר, סוג המוצר והמועד לאספקה, והכול כמפורט באתר
 3. כדי שנוכל לספק למקבל המוצר את המוצר המוזמן, צריכה הזמנת המוצר להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח, אספקת המוצר ולחיוב המזמין. האתר לא יוכל לספק את המוצר המוזמן שהזמנת, אם ההזמנה לא נקלטה בו, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת, גם אם מקור התקלה הוא במחשבי האתר.
 4. יצויין כי האחריות, למסירת פרטים מדויקים של מקבל המוצר וכתובתו חלה על מזמין המתנה. במידה ומוצר הלך לאיבוד או שנגרמו הוצאות נוספות כתוצאה מפרטים בלתי מדוייקים שנמסרו יחולו הוצאות אלה על מזמין המוצר והחנות  תהיה פטורה מכל אחריות.
 5. האתר יספק את המוצר הנבחר למקבל המוצר כפי שצוין על ידי המזמין בהזמנה (בכפוף להערות המתנה), בתנאי שהמוצר הנבחר מצוי במלאי שבידינו וכן בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצע מזמין המוצר. או שמזמין המוצר הפקיד במזומן לזכות האתר והמציא מספר הפקדה.
 6. אם אין באפשרותנו לספק את המוצר המוזמן מכל סיבה שהיא למרות שהוא מופיע באתר, או שחברת כרטיס האשראי לא אישרה את חיוב המזמין, לא נהיה חייבים לספק את המוצרים המוזמנים. במקרה זה תשלח אל המזמין הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני ונמנע מחיוב כרטיס האשראי, אשר פרטיו נמסרו לחיוב.
  למרות האמור לעיל, במקרה והינך מזמין “סל מוצרים” יעשה כל מאמץ לספק את הסל על פי תיאורו באתר, אך כדי למנוע עיכובים במשלוח אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע ביצוע בקירוב ככל האפשר וברמה נאותה.
 7. בעלי האתר ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת המתנות הנובעים מאירועים שאינם בשליטתם – כדוגמת תקלות, עיכובים, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים, אשר יפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או עקב “כוח עליון” כלשהו.
 8. בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו לא ישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של מזמין לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממזמין לבצע הזמנות
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום הזמנת ו/או אספקת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ו/או שלא בהתאם למועדים שנדרשו ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפו ן ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או האספקה אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת ו/או אספקת המוצרים, רשאים בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו להודיע על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.
 10. פניה ו/או כניסה לאתר, בין למטרת ביצוע הזמנה ו/או רכישה ובין אם לכל מטרה אחרת, מהווה הבעת הסכמה של הפונה לקבלת מידע באופן שוטף באמצעות הדואר האלקטרוני ביחס לפעילות המבוצעת ו/או מוצעת באתר, וזאת אלא אם הודיע הפונה אחרת.
  אין באמור לעיל כדי להטיל מחויבות כלשהי על האתר ביחס למשלוח מידע כלשהו.
 11. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות מזמן לזמן.
 12. האתר יסיים את מחויבותו כלפי מזמין המוצר עם מסירת המוצר המוזמן למקבל המוצר.
 13. בעלי האתר ו/או מפעיליו לא ישאו באחריות כלפי מזמין המוצר בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר פעל בהתאם לפרטים שסופקו לו.
 14. האחריות למוצרים, הן הכוללות מתן שירותים והן הכוללות מוצרים, אשר פורסמו לרכישה באתר, לרבות איכותם, בטיחותם והתאמתם למקבל המוצר, מוטלת באופן בלעדי על ספקי השירות ו/או המוצרים.
 15. בעלי האתר ו/או מפעיליו לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם (אם יגרם), גוף או רכוש, למקבל המוצר עקב אספקתה לו על ידי ספק השרות או המוצר ו/או עקב איכותו ו/או בטיחותו.
 16. בעלי האתר ו/או מפעיליו לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם למזמין ו/או למקבל המוצר בשל איחורים באספקת המתנה ביחס למועד המתבקש – אלא אם כן נבע העיכוב מרשלנות רבתי של האתר. במקרה זה תהיה אחריות האתר מוגבלת לסכום השווה לכפל מחיר ההזמנה.
 17. האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביו, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשרות לאתר – או מי מספקיה.
 18. מובהר בזאת, כי הזמנת מוצר כלשהו אינה מהווה חוזה לטובת צד שלישי כלשהו.
 19. שעות הפעילות הן: ימים א’-ה’ 9:00-20:00 | יום ו’ 9:00-16:00
 • משלוחי פרחים יבוצעו בשעות הפעילות של העסק ולא מעבר להן ועד כ-5 שעות ממועד ההזמנה, אלא אם הלקוח ביקש זמן משלוח מוגדר שעובר את מסגרת הזמן לאספקת המשלוח – דהיינו 5 שעות.
 • בערבי חג, ימי שישי ובימים בהם קיים עומס חריג של הזמנות לא ניתן להתחייב על זמן משלוח, והוא יבוצע במהלך שעות הפעילות של יום העסקים בו הוזמן.
 • ניתן לבצע הזמנת משלוח לאותו יום בימים א-ה עד השעה 18:00 ובימי שישי וערבי חג עד השעה 14:00. הזמנות שיקלטו מעבר לשעות הנ”ל יסופקו ביום העסקים הבא או שיינתן זיכוי כספי מלא בעבורן (בהתאם לבקשת הלקוח)
 • החברה שומרת לעצמה זכות לבצע שינויים בהרכב הפרחים המצולמים באתר בהתאם לעונה ו/או למלאי הקיים בחנות, אולם, לא יכול שינוי בשווי הפרחים ובמראה הכללי של המוצר מבחינת צבעים, עמידות הפרחים וצורת המוצר.

20. מארז שוקולד מתנה יינתן בקניית זר פרחים או סידור פרחים בהזמנה אונליין באתר בעלות של 190 ש”ח ומעלה לא כולל עציצים וצמחים, אגרטלים, זרים מתוקים, דמי משלוח וכל מוצר מקטגוריית “תוספות”. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל זמן שתחפוץ בכך. המבצע לא תקף שבוע לפני ערב חג פסח ועד לסוף חול המועד.

21. זרי הפרחים המוצגים באתר נמכרים ללא אגרטלים, אלא אם צוין אחרת בפירוט המוצר

 

למדיניות החזרת מוצרים וביטול הזמנות לחצו כאן